Efterskolens historie i billeder og ord fra 2016

På nedenstående sider findes information om efterskolens historie fra idé til fungerende skole fortalt i billeder og ord.

2016

Vi startede året med mæslinger. Sygdommen var ukendt for flere forældre, så et par af vores piger rejste hjem igen.

 

For første gang siden vi er startet, har vi haft 3 muslimske piger.

Ligeledes har vi haft besøg af et par volanters fra Indien og Korea.

 

Ved et møde i juli med His Holiness the Drikung Kyabgön Chetsang fra klosteret i Phyang blev vi bekræftet, at han i den grad støtter op omkring vores skole og især er fanget af vores værdisæt i vores vedtægter.

 

Det blev også til et møde med Hill Council omkring afvikling af eksamen på vores skole. Hvis dette kan opnås, kan undervisningstiden bruges meget mere optimalt og lærerne kan hjælpe mellem de forskellige eksamens.

 

I juni måned havde vi på efterskolen her i Haslev besøg af en indisk klasse fra Delhi. Efterfølgende besøgte den ene af deres lærere vores skole i Ladakh, og dette har udviklet sig til et skolevenskab.

De indiske piger donerede af deres lommepenge 4.500 kr. – som skal bruges til at støtte en ladakhi pige.

 

Vores bestyrelse er blevet fornyet, da vores tidligere bestyrelsesmedlemmer grundet arbejdspres har valgt at trække sig og kun være aktive medlemmer i vores Repræsentantskab. Vi takker for deres indsats igennem mange år.

 

 

 

Efterskole Welfare Society Phyang

lissi.braae@gmail.com

Efterskole Welfare Society Phyang