Efterskolens historie i billeder og ord fra 2018

På nedenstående sider findes information om efterskolens historie fra idé til fungerende skole fortalt i billeder og ord.

2018

I slutningen af februar fik vi atter via radioen åbnet for indskrivning af nye elever. Dette år var der 30 familier, der henvendte sig, men desværre har vi kun plads til 20, hvor af rigtig mange kommer fra områder langt fra vores skole.

 

Dette år startede skolen uden Angmos tilstedeværelse, da vi også har sat fokus på uddannelse for medarbejderne. Angmo bygger oven på sin uddannelse, så hun også kan undervise i 11. og 12. klasses fag. Vi har ikke eksamensret til disse to årgange, men det betyder jo ikke, at vi ikke kan undervise i nogle af fagene.

Ved Angmos fravær overtog Kunzes ledelsen af skolen med stor dygtighed – med hjælp af en vikar.

Lige først i marts, da holdet var samlet og undervisningen startet, ankom der endnu en pige, som der rent faktisk ikke var plads til. Hun var taget den lange tur på 415 km. i håb om at blive optaget på skolen, så både elever og lærere blev enige om at rykke lidt sammen, så der også blev plads til hende.

 

Ved skolestart blev der plantet æbletræer, sået og plantet i drivhuset og lavet bede ved vores terrasse. Endvidere blev der sat fokus på undervisning i miljø, økologi og affaldssortering – og på det kreative område var det strikning, der blev startet op, så alle pigerne i dag kan strikke sokker.

 

I slutningen af marts blev det meddelt os, at junieksamenen skulle flyttes til midt i april.  Det blev til et yderst hårdt forløb med repetition. Med kun 30 dages undervisning skulle det alligevel vise sig, at 3 af pigerne bestod og dermed kunne indskrives i 11. klasse i Leh.

 

Efter endt eksamen lykkedes det Kunzes at finde en indisk frivillig lærer, som kunne undervise i astronomi, computer, teater og kendte personligheder. Det blev til et godt samarbejde og givtigt for vores elever.

 

Atter i år har vi fået tildelt jord af klosteret, hvor vi kan sætte kartofler, så vi kan være selvforsynende.

 

The artificiel glacier/ice stupa bag vores skole nåede ikke samme højde som sidste år, men har alligevel atter været med til at overrisle området med alle de små piletræer. I forbindelse med dette projekt var der besøg fra USA. Disse gæster kom og fortalte vores piger om, hvordan man laver en kunstig gletcher.

 

Da vi længe har ønsket os en bygning mere med klasselokaler, har vi med hjælp fra en af vores bestyrelsesmedlemmer sidste vinter fået kontakt til en fond i New Jersie, som gerne vi støtte vores projekt. Vores store ønske er en mindre bygning med et par klasselokaler, It-lokale, håndarbejdslokale, 2 gæsteværelser og kontor. Ved at flytte undervisningen ud af vores beboelse, får vi plads til 10 elever mere og har mulighed for hele tiden at have frivillige til at hjælpe til på skolen.

Derfor har vi denne sommer haft travlt med at træffe aftaler med folk, som kan og vil støtte op om vores byggeplaner. Den ingeniør, som hjalp os med at projektere 1.sal på vores skolebygning, har atter lovet at hjælpe os. Han har en god uddannelse fra Delhi og er en yderst respekteret person. Han er lige gået på pension, så han har påtaget sig at lave tegninger sammen med en arkitekt, sørge for tilladelse og styre byggeriet – uden beregning.

Alle former for indkøb af materialer har jeg fået en rigtig god ven til at sørge for. Han har et firma, som sælger byggematerialer, så han har lovet os yderst fordelagtige priser, så vi kan få meget for vores penge.

Da vi selvfølgelig godt er klar over, at vi ikke her og nu kan skaffe penge til en hel og færdig bygning, bliver byggeriet planlagt i etaper, hvor klasselokalerne bygges først.

 

Da Indiens premierminister Modi overtog styret i 2014, varslede han ændringer og nye gode tiltag for de fattige. Det har medført forskellige priser på fødevare – alt afhængig af, om man er rig eller fattig. Det har de seneste par år betydet større budgetter for mad. Derfor besluttede vi os for at opsøge en af militærlejrene for at bede om hjælp til indkøb af bl.a. ris. Det blev til et super resultat for os alle. Vi var heldige at komme til at tale med obersten. Han lovede os hjælp til forskelligt: mad, vand, lægehjælp og sundhedstjek.

Allerede næste dag modtog vi 4 sække med ris (160 kg), 2 store poser sukker, linser til dal, 6 kasser med syltetøj og 2 store kasser chokoladepulver.

Samme dag kom en kvindelig læge og gav os sexualundervisning og undersøgte vores piger.

 

I vores skolebygning er der sat af til 3 badeværelser, men det er kun det ene, der er bygget færdigt, så der er lidt trængsel, når alle skal i bad. Det bliver der ændret på nu, da militæret inden december kommer og færdiggør de to andre – uden beregning!!

 

I juli havde vi besøg af en pige klasse fra St. Mark´s Girls Senior Secondary School fra Delhi.

Det blev en super oplevelse, hvor hver skole havde aktiv del i programmet. En rigtig god ven til den indiske lærer deltog ligeledes i denne uge. Hun er fransk og underviser i en international klasse i Frankrig – så der er nu skabt mulighed for kommunikation elever imellem via nettet – velvidende, at nettet ikke er optimalt.

 

 

Efterskole Welfare Society Phyang

lissi.braae@gmail.com

Efterskole Welfare Society Phyang